Iwapo ungependa kutuma maombi ya mkopo wa biashara kuenda Benki ya Access Microfinance Tanzania ambayo kwa sasa tupo Dar es Salaam, Mwanza, Kahama, Tabora, Iringa na Mbeya, unaweza kujaza fomu iliyo hapa chini:


  Una Historia Ya Kukopa:

  NdioHapana

  Chagua Dhamana:

  Umeifahamu Access Microfinance Bank kutoka wapi

  Aina ya Biashara Yako:
  limited liabilityUmiliki wa PekeeBinafsiNyingine

  Chagua Tawi la karibu ili Uwasiliane:

  Mahali Biashara ilipo

  Kiasi cha Mkopo Unahitaji