Makao Makuu ya Benki ya Access Microfinance Tanzania 

Derm House,
Plot 16, Block 45A, Kijitonyama
SLP. 95068, Dar es Salaam, Tanzania.

Muda wa Kazi (Huduma kwa Wateja)

Huduma zetu zinapatikana kuanzia;

Jumatatu hadi Ijumaa (Saa 02:00 Asubui – Saa 1:00 Usiku)

Jumamosi Saa (02:00 Asubui – Saa 9:00 Alasiri)

Huduma kwa Wateja cha Benki ya Access Microfinance.

  +255 659 074000 / 0746 985 840
 +255 677 600 200
  info@accessmfb.co.tz

Fomu ya Maoni